Arkiv | april, 2012

Min annerledeshet, min styrke – motivasjonsforedrag.

21 apr

– Vennen, sa Aina. – Har du kontroll over planeter og stjerner?
– Nei.
– Har du kontroll over Gud eller kulturen din? Har du ansvar for andres lykke?
– Nei.
– Du må ha fokus på det du kan styre. Dine egne tanker, handlinger, hvordan du tolker situasjoner. Utdannelsen din, jobben din, muligheten til å gi dine barn omsorg. Alt dette kan du ta ansvar for. Dersom du blir redd, gir du ham og andre makt over deg og ditt liv. Du må ikke la det skje. Barna dine trenger en sterk mor.

Anne LindmoDette er et lite utdrag av min bok, Min annerledeshet, min styrke. Boken som ble presentert på Anne Lindmo show på nrk1 igår. Boken som handler om å sette seg bak rattet, ta styringen og gjøre utfordringer til dine muligheter. Det å møte «den ene» din veiledere som hjelper deg til å bli en ressurs i ditt eget liv, og møter med de som holder deg nede. Det handler om relasjoner, mennesker og kulturer i endring. Det handler om meg, og kanskje til og med om deg. Men først og fremst handler den om å være tro mot seg selv, ble hel og finne sin identitet.

Den 25.april kl 18.00 er det lansering av min bok – Min annerledeshet, min styrke. Det er en personlig bok, om min reise i livet. Det er ikke en biografi, men en historie om noen veiskiller i mitt og min fars liv.

CappelenDamms presentasjon av boken.

Min annerledeshet, min styrke. I denne åpne og ærlige boka viser Loveleen Rihel Brenna grepene hun har tatt på veien mot selvstendighet. Hun utforsker begrepet identitet og viser hvordan hun selv har gjort to ulike kulturer til én – sin egen.  Annerledeshet er i dag blitt hennes identitet, styrke og normaltilstand.

Hun forteller om oppvekst i et minoritetsmiljø, arrangert ekteskap og skilsisse og om sin modningsprosess, og hun viser både hva det koster og hva man kan vinne på å utfordre andres – og egne – grenser og definisjoner på kultur og identitet. Røtter og identitet ligger ikke alltid i hudfarge og religion, men også i kjønn, utdannelse og samfunnslag. Hun mener at vellykket integrering krever innsats og åpenhet fra hver enkelt av oss. Utfordringen er bare å gi hverandre retten til å definere seg selv, fordi man selv bærer nøkkelen til eget liv. 

Motivasjonsforedrag

Klart du kan! Gjør din drøm til din virkelighet!

«Du kjenner kanskje dine begrensninger, men hva vet du til dine muligheter?»

Som minoritetsjente vokste jeg opp i en virkelighet hvor det var mye fokus på «begrensninger» – og dette fokuset ble en slags betongvegg mellom meg og min suksess.  Etterhvert lærte jeg at det var mange miljøer, mange mennesker som enten levde blant mennesker, eller hadde selv en indre dialog hvor det var et sterkt fokus på begrensingene, ikke mulighetene. Når jeg ble klar over at dette ikke var et minoritetsproblem, men et generelt problem, bestemte jeg meg for å gjøre noe med dette. Jeg ville bli «arkitekten» i mitt eget liv.

Jeg har kommet igjennom betongvegger, knust glasstak og sett mulighetenes speil. Mine valg og strategier er universelle. Jeg viser deg og dine ansatte «min verktøykasse». Strategier jeg har brukt for å lede meg selv mot mine drømmer og visjoner. Og hvordan jeg har brukt mine erfaringer som leder for FUG (foreldreutvalget for grunnopplæringen) for Kvinnepanelet og på andre arena i arbeidslivet.

Jeg bruker min personligereise for å synliggjøre hvordan du og dine medarbeidere kan realisere mål, drømmer og ambisjoner.

Målet med motivasjonsforedraget:

Gi den enkelte deltaker verktøy og motivere han/henne til å jakte på mulighetene som fører vedkommende nærmere hans/hennes drømmer.

Om å lede seg selv  i slik at man lever i tråd med sin visjon.

Økt arbeidsglede, trivsel, personalutvikling, fellesskapsbygging, måloppnåelse og motiverte arbeidstakere og leder.

Ønsker du å bestille foredraget, send mail til  loveleen@seema.no

Bestill boken her: http://www.cappelendamm.no/main/Katalog.aspx?f=10109&isbn=9788202370633

Reklamer

Tause skrik!

13 apr

Hennes ønske er at nordmenn forstår at somaliere er mer enn omskjæring. Ezats drøm handler først og fremst om å komme ut av fattigdommen. Hun sluttet i jobben på grunn av kontantstøtten, og startet å produsere barn i håp om at det skulle gi henne bedre økonomi.

Farida Ahmadis bok Tause SkrikDette sitatet er hentet fra Farida Ahmadis bok, Tause skrik – minoritetskvinnenes behov for anerkjennelse. En bok som gjorde et sterkt inntrykk på meg. Hun skriver om kvinner som lever i ensomhet, de har problemer med å skaffe seg jobb, de har dårlig økonomi, de sliter med å forstå det politiske og institusjonelle systemet, og flere av dem sliter med «kroppslige smerter» som kan være vanskelig å forklare.

Mange som har foreldre som har innvandret til Norge, kan kjenne igjen de voksnes sterke ønske om å finne veien ut av fattigdom og trange kår. Men mangel på nettverk, gode veiledere, informasjon om det norske samfunnet og språkkompetanse kan ofte være årsaken til at de ikke klarer å gjøre de rette valgene. Flere av dem gjør valg som får langsiktige konsekvenser, ikke bare for dem, men også for deres etterkommere.

– Og jeg tenkte, hva kan jeg gjøre for å bevisstgjøre kvinner om hvilke valg som kan føre dem inn i fattigdom og hvilke som kan lede dem ut av fattigdom. De kortsiktige og langsiktige konsekvensene av de ulike valgene.

Min annerledeshet, min styrke.

I min bok «Min annerledeshet, min styrke» viser jeg hvordan jeg selv, ledet familien inn i en fattigdom. Min personlige reise, kombinert med all forskning jeg hadde lest om «reproduksjon av sosial ulikhet» gjorde meg enda Loveleen R. Brennamer bevisst på alvoret i situasjonen. Jeg valgte å bli enda mer personlig i min bok, i håp om at leserne vil forstå intensjonen bak valgene jeg gjorde, ikke alltid ga ønsket utfall.

I mars i fjor, en dag da jeg ikke rakk bussen på vei til jobb, og i stedet måtte sitte på med en skolebuss. – Der satt det to jenter med pakistansk bakgrunn rett bak meg, og jeg forsto jo godt hva de sa selv om de ikke snakket norsk. Hun ene mente det var kjempeslitsomt å gå på videregående og at det var et ork med alle fagene. Så sa den andre: “Husk nå at du bare har norsk som annet språk. Det viktigste er at du får en toer, så har du bestått og kan få vitnemål.”

– Det fikk meg til å tenke. – Disse jentene kommer sannsynligvis til å bli gift med gutter som blir hentet fra Pakistan. Gutter eller menn som ikke kan det norske språket, ikke har jobb eller yrkeserfaring i Norge. Jentene er jo i ferd med å kvalifisere seg til arbeidsledighet og rett inn i en fremtid i fattigdom. Det kan ta lang tid før de klarer å komme inn i en økonomisk fri situasjon.

Seema

– Jeg har erfaringer og kunnskaper som gjør at jeg kan bidra til å gjøre en forskjell i samfunnet. Jeg kan «banke på dørene» til arbeidsgivere, spør dem om de vil ansette motiverte og lojale kvinner, som går igjennom kompetanseprogrammer som er tilpasset den enkelte deltaker og arbeidsgiver. Jeg og andre fagpersoner kan veilede kvinner og jenter, gi dem verktøy som kan gjøre dem økonomisk fire. Jeg kan «åpne dører» til arbeidslivet. Jeg kan gjennom kompetanseprogrammer, bevisstgjøre dem på hvilke valg som kan lede dem ut av fattigdom. Gi dem råd om hvordan de skal bruke sin «flerkulturelle kompetanse» som en styrke for dem selv, og samfunnet. Dermed ble selskapet Seema.as etablert.

Seema står for, Selvstendighet, empowerment, endring, mestring og ambisjon.

Seema as skal arbeide for økt mangfold på det norske arbeidsmarkedet. Gjennom kompetanseprogrammer, mentorskap og nettverksbygging skal vi åpne dørene for jenter og kvinner med minoritetsbakgrunn, og dermed også gi arbeidsmarkedet og næringslivet tilgang til ressurssterke og motiverte arbeidstakere.

Jeg håper vi når kvinnene som Farida Ahmadi skriver om, jentene jeg møtte på bussen og andre kvinner som trenger støtte og hjelp til å finne veien inn i arbeidslivet. Eller som Ahmadi skriver, kvinnene ønsker på mange måter å være fullverdige deltakere i det norske samfunnet. Men de har vanskeligheter med å finne fruktbare strategier for å bli det.