Arkiv | februar, 2012

Jeg vil ha jobb – ikke trygd!

24 feb

Jeg blir sent på arbeidstrening, ikke for å få jobb, men for å lære språket. Men kan en shampooflaske eller en melkekartong lære med norsk? Jeg er lei av å gå på arbeidstreningstiltak. Det er nedverdigende å bli sendt fra bedrift til bedrift, måned etter måned, uten at noen tilbyr meg jobb, forteller en ung kvinne med somalisk bakgrunn på Arbeidsdepartementets rundbordsmøte. Les videre

Reklamer

Idrett, arbeidsliv og integrering

17 feb

Mange barn og unge med minoritetsbakgrunn har foreldre som har ambisjoner om at barna skal ta høyere utdanning. Foreldre støtter og motiverer sine barn til å satse på skole og høyere utdanning.

Samtidig opplever mange unge at de ikke får den samme støtten når det gjelder idrett og kulturaktiviteter. Mange foreldre forbinder idrett og andre aktiviteter utenom skolen, som tidstyver og forstyrrelsesmomenter. Det er aktiviteter som tar både tid og fjerner de unges fokus fra skole. Les videre

Top 10

14 feb

 Top 10 er et prosjekt i regi av Leadership Foundation. Målet med Top 10 er å lete frem til og kåre 10 internasjonale talenter (5 kvinner og 5 menn), som har utøvd lederskap og/eller inntatt en ledende rolle i norsk arbeids-, samfunns- og eller kulturliv. Prosjektet ønsker å vise «veien til suksess», og å bygge rollemodeller av internasjonale personer som har gjort det godt i Norge. Les videre

Seema

10 feb


 Jeg har lyst til å slutte skolen, sier en ung jente til sin venninne.

–         Hvorfor det?

–         Jeg synes det er så slitsomt, svarer hun på urdu.

–          Du trenger ikke å ta skolen alvorlig, det eneste du trenger er å få to eller bedre i alle fag, slik at du får vitnemålet.

–         Ja, men jeg har jo ikke tenkt å jobbe etter at jeg har giftet meg.

–         Nei, men det er greit å ha et vitnemål uansett.

Denne samtalen mellom to pakistansk-norske jenter fant sted på skolebussen. Samtalen satt i gang noen tanker hos meg. Jentene på bussen har rett til å drømme og velge en fremtid som hjemmeværende mor, men har de tenkt på konsekvensene av slike valg? Les videre