Tag Archives: voldtekt

Fordi vi er kvinner!

12 jun

Bilde3

Camilla Collett, Fredrikke Qvam, Gina Krog og Fernanda Nissen, er de fire store, som viste vei, tråkket nye stier, og sikret oss retten til å delta i et demokrati, og gjennom deltakelse kjempe for likestilling og likeverd.
De kjempet for det vi tar for gitt i dag. Kvinners rett til å si sin mening, påvirke politiske beslutninger og delta aktivt i politikken.  Det er millioner av kvinner i verden som ikke har rett til å stemme, delta i demokratiet og si sin mening – fordi de er kvinner.

I år er det 100 år siden kvinnene fikk full stemmerett på lik linje med menn. Norge var blant de første landene i verden som innførte allmenn stemmerett for både kvinner og menn. Vi er privilegert.

Alle kvinner i Norge har stemmerett, men har alle kvinner i Norge en stemme?

Loveleen Rihel Brenna: Stemmerettsjubileet Arendal 11.juni.2013

Loveleen Rihel Brenna: Stemmerettsjubileet Arendal 11.juni.2013

Kan alle kvinner i Norge si ifra og fremme sin sak? Svaret er NEI, det var nettopp det jeg og kvinnepanelet ønsket å sette lys på i 2010. Det er noen kvinner som ikke kan fremme sin sak, enten fordi de befinner seg i undertrykkende miljøer, blir truet på livet, eller ikke makter å kjempe mot det «vellykkede» og velfungerende samfunnet/landet. Det er kvinner som befinner seg i situasjoner som slår sprekker i det flotte glansbilde vi ønsker å presentere av Norge. Det er kvinner som trenger sterke kvinner som kan fremme deres sak. De trenger en Camilla, Fredrikke, Gina og Fernanda idag også.

Jeg trengte dem og trenger dem fortsatt. 

Slik som jeg forstår invitasjonen idag, ønskes det at jeg forteller litt om min kamp for frihet. Jeg skal ikke gå i detalj, men min kamp har tre dimensjoner som jeg ønsker å synliggjøre idag.

1. Kampen mot mine egne holdninger, indre dialog og mitt kvinnesyn

2. Kampen mot minoritetsmiljøet

3. Kampen mot storsamfunnet

Les videre

Reklamer

Du må være i frontlinjen og kjempe for alles rettigheter.

9 mar

08 mars 2012, jeg befinner meg i Washington D.C.  I dag har jeg fått anledningen til å se, høre og møte kvinner som forandrer verden på nært hold. Jeg er blant 700 gjester som skal få delta på «2012 Internasjonal Women of Curage Award Ceremony«. Foran meg sitter det ti prisvinnere. Kvinner som risikerer sine liv hver eneste dag for å skape en bedre verden for jenter og kvinner. Sammen med dem sitter USAs første dame Michelle Obama, Secretary of State Hillary Clinton og to Nobels Fredsprisvinnere, Leymah Gbowee og Tawakkol Karman.

Michelle ObamaDe kjemper for kvinner og jenters rettigheter. De så korrupsjon, vold, urettferdighet, fattigdom og diskriminering, og de bestemte seg for å gjøre noe med det. De bruker sin stemme og risikerer sine liv, for å skape den virkeligheten som kan sikre jenter og kvinner likeverdige liv og like rettigheter, sier en glødende engasjert Michelle Obama i sin tale.

M. Obama begynner sin tale med å hylle kvinner og en spesiell hyllest går også til Hillary Clinton. For hennes brennende engasjement for kvinners rettigheter og kvinnesak.

Disse sterke kvinnene har hatt mange ulike reiser, tøffe reiser for å nå dette målet. Vi får høre deres fortellinger og alle i salen sitter og feller tårer. Glede, stolthet, sorg og sinne, alle disse følelsene tar en tur innom våre hjerter.  Les videre